Địa chỉ

1.

105 tl 16 thạnh lộc quận 12 - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - Việt Nam